Materialiteit

In dit jaarverslag komen de thema’s die van belang zijn voor onze stakeholders én voor de waardecreatie door het Havenbedrijf Rotterdam aan bod. De meest materiële thema’s komen het eerst aan bod in de paragrafen 4.3 tot en met 4.13 van Hoofdstuk 4 'Strategie en resultaten'. De materiële thema's zijn tevens herkenbaar aan een afbeelding met de belangrijkste KPI's, bijbehorende streefwaarden en resultaten.

Lees meer over het proces en de uitkomsten van de materialiteitsanalyse onder Selectie van de onderwerpen.

De meest materiële thema’s zijn:

Lees meer over het verband tussen onze materiële thema’s, doelstellingen, risico’s, KPI’s en prestaties onder Samenhang.