Duurzaamheid van ketens en clusters

Het Havenbedrijf Rotterdam wil de haven van Rotterdam ontwikkelen tot dé plaats waar de energietransitie vorm krijgt. We investeren in een unieke energie-infrastructuur voor warmte, stoom, elektriciteit en CO2. Bijvoorbeeld door restwarmte van de industrie te leveren als stadsverwarming voor huishoudens in Leiden, Den Haag en Rotterdam (Deltaplan Energie-infrastructuur). Daarnaast stimuleren wij schone scheepvaart (door het gebruik van schone brandstoffen zoals LNG, walstroom en het geven van kortingen voor schone schepen) en bieden wij ruimte voor duurzame energie (zon, wind). Wij dragen zo bij aan versterking van het vestigingsklimaat voor de industrie, het meer energie-efficiënt worden van het industriegebied en het verminderen van de uitstoot van CO2 en NOx.

Koploper in Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam wil een voortrekkersrol spelen en de haven tot aansprekend voorbeeld maken in de mondiale energietransitie.

Energietransitie faciliteren

Energietransitie is een strategische prioriteit voor het Havenbedrijf. In 2016 startten wij met het opzetten van een interne programmastructuur om focus en versnelling te bewerkstelligen.

Dilemma: kolencentrales

In de Rotterdamse haven bevinden zich drie kolencentrales. In de politiek en in de publieke opinie neemt de weerstand tegen kolencentrales toe. Dit is een van de dilemma's waar wij in 2016 mee te maken kregen.