Efficiënte en veilige afhandeling

Voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven is het van belang dat goederenstromen via alle modaliteiten zo efficiënt en veilig mogelijk worden afgehandeld. We zetten in op interterminal transport en de vergroting van de frequentie, kwaliteit en fijnmazigheid van achterlandverbindingen. We investeren daarvoor gericht in infrastructuur of in procesverbeteringen, met name op het gebied van zeescheepvaart, spoor, binnenvaart en afhandeling van goederen. Het slim omgaan met logistieke data helpt ons dit nog beter te doen. Door een actieve rol te spelen in het aanbieden van data en het ontwikkelen van toepassingen is hierin veel winst te behalen.

Veiligheid

Veiligheid in de haven, voor werknemers en omwonenden is een basisvoorwaarde voor het functioneren van de Rotterdamse haven.

Digitalisering

Door de uitwisseling van real-time en predictive data door partijen in de logistieke keten, kunnen activiteiten beter op elkaar worden afgestemd en wordt verspilling van tijd, geld en middelen voorkomen.

Kwaliteit scheepvaartafwikkeling

De kwaliteit van de scheepvaartafwikkeling speelt een rol bij de havenkeuze van rederijen en is daarom van belang voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.

Concurrerend spoorproduct

Het spoorproduct als onderdeel van het Rotterdamse achterlandnetwerk is van belang voor het realiseren van onze doelstelling om marktleider te zijn in groeimarkten.