Innovatie, kennis en arbeid

Het Havenbedrijf Rotterdam wil de concurrentiekracht van de bestaande sectoren in de haven vergroten en zet daarnaast vol in op het aantrekken van nieuwe markten. De transitie naar een duurzame haveneconomie vergt samenwerking met veel partijen, waarbij wij veelal de rol van facilitator op ons nemen. Het gaat daarbij om innovatie, ondersteunende ICT, kennisontwikkeling en kwaliteit van arbeid.

Kennis en innovatie

Om in te spelen op de veranderingen die ons beïnvloeden, zetten we als Havenbedrijf Rotterdam in op innovatie.

Dilemma: sociale dialoog

De sociale dialoog gericht op de containersector was één van de dilemma’s waar we in de afgelopen periode mee te maken hadden.