Mens en organisatie

Zonder medewerkers geen organisatie. Onze mensen zijn ons kapitaal. Zij helpen ons bij het realiseren van onze ambities. Daarom investeren we in hen. Ten eerste door te sturen op kwaliteit en door onze medewerkers te helpen groeien via talent-, management- en leiderschapsontwikkeling. Ten tweede werken we aan een werkomgeving waarin een veilige, open cultuur én efficiënte processen de basis vormen. Ten derde investeren we in vitaliteit, wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid waarmee we onze medewerkers helpen vitaal hun carrière binnen het Havenbedrijf Rotterdam te doorlopen. Tot slot zetten we ons in op het gebied van maatschappelijk verantwoord werkgeverschap.

Efficiënte en wendbare organisatie

Om in te spelen op die ontwikkelingen, willen we als organisatie snel kunnen reageren op vragen uit de markt en veranderingen om ons heen. Dit vraagt om een wendbare organisatie met efficiënte processen.

Kwaliteit mensen

De kwaliteit van onze medewerkers is medebepalend voor de kwaliteit van het Havenbedrijf Rotterdam als organisatie en zijn dienstverlening.

Veilige en open cultuur

Binnen het Havenbedrijf Rotterdam zien we een veilige en open cultuur als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van onze medewerkers.