Nieuwe markten

De diversificatie van het portfolio van de Rotterdamse haven, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het creëren van nieuwe verbindingen met de regionale en nationale economie zijn belangrijke opgaven. Met de ratificatie van het Klimaatverdrag van Parijs is de urgentie van CO2-reductie verder toegenomen en worden markten gericht op energietransitie en circulaire economie voor Rotterdam steeds belangrijker en kansrijker.

Nieuwe markten

Het is de ambitie van het Havenbedrijf Rotterdam om koploper te zijn in de ontwikkeling van nieuwe markten.