Stakeholderdialoog en partnerships

Een van de kernwaarden van het Havenbedrijf Rotterdam is samen. Samen met stakeholders, klanten en aandeelhouders werken we aan het realiseren van onze gezamenlijke ambities voor het haven- en industriecomplex. We werken samen voor het benutten van kansen alsook om belemmeringen weg te nemen.

Samenwerkingen

Samen met stakeholders, klanten en aandeelhouders werken we aan het realiseren van onze gezamenlijke ambities voor het haven- en industriecomplex.