Strategie

Ondernemingsstrategie 2016-2020

Met onze Ondernemingsstrategie 2016-2020 werken wij samen met onze klanten en stakeholders aan duurzame groei in de haven van wereldklasse en creëren wij economische en maatschappelijke waarde.

Onze strategie in 2016

Naast onze kerntaken scheepvaartafwikkeling en exploitatie van de haven richten wij ons in 2016 op de thema’s Energietransitie en Digitalisering.

Havenvisie 2030

De Havenvisie 2030 geeft de ambitie aan voor de toekomst van de Rotterdamse haven.