Volwassen markten

Het haven- en industriecomplex staat voor grote uitdagingen, onder andere door de verminderde groei van de economie, de transitie naar duurzame energie en het overaanbod van diverse grondstoffen. Raffinage, petrochemie en bunkering blijven belangrijk voor de Rotterdamse haven en regio. Deze industrie segmenten leveren een hoge toegevoegde waarde en directe werkgelegenheid. Een groot deel van onze inkomsten komt uit de segmenten droog en nat massagoed. We zien dat de omzet uit deze segmenten iets afneemt ten opzichte van 2015.

Rotterdam heeft een belangrijke functie als doorvoerhaven van nat en droog massagoed voor de Europese industrie. Het efficiƫnt en betrouwbaar houden van de ketens voor deze markten is belangrijk voor de concurrentiekracht van Rotterdam. We willen deze industrie behouden door de en-en-benadering: behoud en vernieuwing van clusters door de toepassing van nieuwe duurzame grondstoffen en (her)gebruik van afvalstromen in productieprocessen. Het Havenbedrijf Rotterdam neemt samen met marktpartijen initiatieven om de marktleiderspositie te behouden door bijvoorbeeld te investeren in overkoepelende infrastructuur. Met name middels pijpleidingen voor warmte, stoom, CO2. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van restwarmte van de industrie voor stadsverwarming.

Versterken van het industriecluster

Clustercommissaris Jaap Hoogcarspel ondersteunt industriecomplex Rotterdam-Moerdijk om samen de huidige activiteiten te optimaliseren en de transitie naar meer biobased, circulair en hernieuwbare energie te versnellen.