G4-Richtlijn Global Reporting Initiative

Het Global Reporting Initiative (GRI) is de wereldwijd geaccepteerde standaard voor het rapporteren door organisaties over duurzaamheid. De G4-richtlijn kent twee 'in accordance'-opties die worden aangeduid met 'Core' en 'Comprehensive'. De Comprehensive-optie omvat een uitgebreidere toepassing van het G4-verslaggevingsraamwerk. Dit jaarverslag is opgesteld conform de Core-optie.

In de opgenomen GRI-tabel (te bekijken via deze link of te downloaden in de downloadssectie van dit jaarverslag) wordt aangegeven en toegelicht waar het betreffende onderwerp uit de GRI-standaard in het verslag is behandeld.