Koploper in Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam wil een voortrekkersrol spelen en de haven tot aansprekend voorbeeld maken in de mondiale energietransitie. We zien een vermindering van de CO2-emissies en zorgvuldig gebruik van grond- en reststoffen als onze belangrijkste opgave voor de komende periode.

Het mes snijdt aan twee kanten: we gaan de klimaatverandering tegen én we zorgen dat het Rotterdamse haven- en industriecomplex na 2050 nog steeds een substantiële bijdrage levert aan de Nederlandse welvaart en de werkgelegenheid.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Het tempo en de consequenties van de wereldwijde energietransitie hebben grote gevolgen voor de energiesector en de olie- en raffinagesector in het haven- en industriecomplex. Op lange termijn zal naar verwachting de opwekking van elektriciteit met behulp van fossiele brandstoffen verdwijnen. Ook de vraag naar benzine en diesel in Europa zal naar verwachting afnemen. De energietransitie vormt dan ook, naast de lagere groeiverwachtingen van de wereldhandel, een belangrijke factor in de nieuwe langetermijnscenario’s voor goederenstromen van het Havenbedrijf.