Kennis en innovatie

Wereldwijde trends en ontwikkelingen, zoals de energietransitie en digitalisering beïnvloeden het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Om in te spelen op de veranderingen die ons beïnvloeden, zetten we als Havenbedrijf Rotterdam vol in op innovatie.

“Innovatie is cruciaal. Wij willen de slimste en meest innovatieve haven ter wereld zijn.”

Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam:

Klimaat voor innovatie

Het creëren van een uitstekend klimaat voor innovatie en ontwikkeling van nieuwe concepten met onze klanten, is een topprioriteit voor het Havenbedrijf Rotterdam. In de Havenvisie 2030 hebben we met onze partners de ambitie vastgelegd dat de haven van Rotterdam in 2030 internationaal koploper is op het gebied van ontwikkeling en toepassing van innovaties. Deze innovaties moeten bijdragen aan duurzame en efficiënte (productie)ketens, de ontwikkeling van nieuwe markten en aan de veiligheid en bereikbaarheid van het havencomplex.

We beogen een optimaal ecosysteem voor innovatie tot stand te brengen door in te zetten op het vergroten van het kennisniveau van de haven, het aantrekken van start-ups en we investeren in innovatieve bedrijven met groeipotentie. Hierin spelen wij veelal de rol van facilitator. Daarbij richten we ons hoofdzakelijk op de sectoren Transport & Logistiek, Energie, Chemie & Raffinage en de Maritieme industrie.

1. Kennisontwikkeling, onderzoek en start-ups met studenten

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met partners aan het verhogen van het kennisniveau over relevante toekomstige uitdagingen voor de haven en onze klanten. Dit doen we onder andere als volgt:

  • SmartPort is een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, Deltalinqs, de TU-Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbinnen wetenschappelijk onderzoek centraal staat. De samenwerking is in 2015 van start gegaan en heeft tot doel de haven klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst en kansen te verzilveren. SmartPort coördineert de ontwikkeling van vijf roadmaps (onderzoeksagenda’s) voor de thema’s Connectivity, Energy and Chemical Industry, World Port City, Infrastructure en Port Strategy. In 2016 stelde het Havenbedrijf 1,5 miljoen euro beschikbaar aan SmartPort. Er vonden 46 onderzoeksprojecten plaats en er waren 45 bedrijven betrokken (norm 100).

  • Binnen RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samen aan praktijkgericht onderzoek voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in Communities of Practice op het gebied van maritiem & offshore, logistiek & mobiliteit, energie & procestechnologie, nieuwe maakindustrie en circulair & drijvend bouwen. RDM CoE is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund expertisecentrum van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op RDM Rotterdam.

2. Start-ups in Nederland

In 2016 werkten we opnieuw samen met Yes!Delft binnen het Port Innovation Lab. Binnen deze samenwerking helpen we havengerelateerde start-ups hun ideeën van de grond te krijgen. Het Port Innovation Lab biedt onder andere coaching, testfaciliteiten en toegang tot een netwerk van launching customers en investeerders.

3. Wereldwijde scouting van start-ups

Het start-up acceleratorprogramma PortXL vond in 2016 voor het eerst plaats. In honderd dagen werden twaalf nationale en internationale start-ups door mentoren gecoacht om hun start-up naar het volgende niveau te tillen. Alle twaalf deelnemende start-ups hebben aangegeven voorlopig in Rotterdam te blijven. Vijf van hen tekenden al tijdens het programma een klantcontract. Zelf hebben we een contract afgesloten met start-up RanMarine, dat robots ontwikkelt die plastic uit het water halen. In 2017 vindt een nieuwe editie van PortXL plaats.

Stakeholderinterview met Mare Straetmans, Managing Director PortXL

In 2016 vond de eerste editie van het Rotterdamse start-up accelerator programma PortXL plaats. Het Havenbedrijf Rotterdam is een van de drijvende krachten achter het programma en wil daarmee het innovatieve klimaat in de haven versterken. PortXL Managing Director Mare Straetmans blikt terug op 2016.

Lees het interview hier

4. Investeren in innovatieve bedrijven met groeipotentie

Het Havenbedrijf Rotterdam is samen met de Rotterdamse ondernemers Peter Goedvolk en Luc Braams, NIBC Bank, InnovationQuarter en Koninklijke Doeksen oprichter van het haveninnovatiefonds Rotterdam Port Fund. Dit fonds is in het vierde kwartaal van 2016 van start gegaan en heeft een maximale omvang van 75 miljoen euro. Het Rotterdam Port Fund streeft naar een portfolio van tien tot vijftien innovatieve bedrijven met groeipotentie. Doel van het fonds is om, naast dat het rendement moet opleveren voor de investeerders, de positie van de Rotterdamse haven te versterken.

Faciliteiten

Het innovatie-ecosysteem faciliteren we onder andere met het in 2016 gelanceerde Rotterdam Innovation District, dat bestaat uit de Merwe-Vierhavens en RDM Rotterdam. Ook door het ondersteunen van iTanks en evenementen als de How To Get There Summit willen we innovatie stimuleren.

Innoveren met klanten

Naast het creëren van de juiste voorwaarden voor innovatie, helpen we klanten actief bij innovatietrajecten. In RAMLAB op RDM Rotterdam bijvoorbeeld, stellen we havengerelateerde bedrijven in staat om toepassingen voor de (maritieme) industrie te 3D-printen met metaal. Binnen het Rotterdam Logistics Lab werken we bovendien samen met klanten aan diverse digitaliseringstrajecten voor de logistieke keten.

Interne innovatie

We werken aan het versterken van ons eigen innovatieve vermogen. Het ‘Change the Game’ programma traint medewerkers tot game changers die in staat moeten zijn om nieuwe, innovatieve projecten op een snelle manier tegen lage kosten met (interne) klanten te realiseren. In 2016 vond de tweede editie van dit programma plaats, bestaande uit zes projecten en in totaal 21 deelnemers. Ook in 2017 vindt er weer een nieuwe editie plaats.

Uitdagingen

Een uitdaging voor de komende periode is het beter met elkaar verbinden van de verschillende initiatieven op het gebied van innovatie. Op die manier kunnen ze van elkaars kracht profiteren. Ook willen we meer aandacht besteden aan het vestigingsklimaat en de doorgroeimogelijkheden voor start-ups. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam werken samen met partners als Rotterdam Partners en Innovation Quarter aan een strategie om het innovatie-ecosysteem van Rotterdam en bijgaande programmering beter in de markt te zetten. Ook samenwerking met nationale organisaties als de Startup Delta, NFIA, Innovation Link en internationale organisaties en innovatieprogramma’s staan op de agenda.